torsdag den 2. oktober 2014

Markant færre forgiftninger og selvmordsforsøg med smertestillende medicin

På 1 års dagen, hvor svag smertestillende medicin i store pakker blev receptpligtig, fejrer GirlTalk.dk, at antallet af forgiftninger og selvmordsforsøg med smertestillende medicin er faldet markant. I dag er det 1 år siden, at Sundhedsstyrelsen indførte, at svag smertestillende medicin i større mængder kun kan købes på recept her i Danmark. I England har man siden 1998 haft en tilsvarende lovgivning, og undersøgelser her viser, at antallet af selvmord på baggrund af overdosis er halveret over de sidste mange år (Ugeskrift for Læger 2013;175(8):466).

Psykolog og leder af GirlTalk.dk Anna Bjerre uddyber;
"Det er interessant, at man allerede 1 år efter kan se en tendens til et fald i forgiftninger og selvmordsforsøg med svag smertestillende medicin. Vi har ikke kendskab til andre faktorer, der kan forklare det store fald i løbet af det seneste år, og vi er spændte på at se, om tendensen holder på lang sigt. Det har vi en formodning om, da der næsten ikke kan være tale om tilfældigheder, når antallet er faldet så meget, som det er."

Tallene fra Landspatientregistret viser, at der i første halve år af 2013 har været 495 tilfælde af forgiftning blandt kvinder i aldersgruppen 12-20 år, mens der efter lovgivningens indførelse i den tilsvarende periode i 2014 har været 338 tilfælde, hvilket svarer til en reduktion på omkring 32 %. Ser man på andelen af forgiftning, hvor det vurderes, at forgiftningen skyldes selvmordsforsøg, så er der sket en reduktion på
50 % blandt de unge piger i ovennævnte periode.

"Vi er glade for denne store reduktion og håber, at tallene vil blive endnu tydeligere, når de store glas med panodil og tilsvarende smertestillende medicin er ved at være tømte rundt om i de danske husholdninger.", fortsætter Anna Bjerre.

I sidste uge offentliggjorte Vidensråd for Forebyggelse en ny rapport om udviklingen af mental sundhed blandt børn og unge de sidste 20 år. Desværre ikke opmuntrende læsning, da en af konklusionerne er, at de unge aldrig har haft det sværere end i dag – og især andelen af unge kvinder med mentale sundhedsproblemer er meget høj – f.eks. kæmper omkring hver fjerde unge kvinde med tristhed og stress.

"På GirlTalk.dk håber vi, at det markante fald i år i antallet af forgiftninger og selvmordsforsøg med smertestillende medicin skyldes, at danskerne, og særligt de unge piger er blevet begrænset i deres adgang til de store mængder af svag smertestillende medicin, som de i affekt har indtaget, når livet blev for svært. Det betyder ikke, at pigernes problemer er forsvundet – tværtimod fristes man til at sige, med den nye rapport fra Vidensråd for Forebyggelse in mente – men de har ikke i samme grad mulighed for at tage en overdosis i affekt, hvilket kan have omfattende senskader til følge. I stedet kan de blive hjulpet til at søge andre løsninger på deres udfordringer, hvilket vi arbejder vedvarende for på GirlTalk.dk" afslutter Anna Bjerre.

Læs mere her

tags: selvmord, England, Danmark, 2013, medicin, lovgivning, 1998, recept, Læge, Sundhedsstyrelsen, stress, 2014,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar