lørdag den 28. februar 2015

Var Zornig den eneste, Nej, hun blev bare filmet

Kvinder får fire gange så meget støtte som mænd. DR's Undersøgende Databaseredaktion har foretaget en gennemgang af fordelingen af satspuljemidler på det sociale område alene fra 2011 til 2013. Her fremgår det, at udsatte kvinder får næsten 4,7 gange så mange penge i støtte fra de sociale satspuljemidler som udsatte mænd. Socialministeren har netop været i samråd. Foreningen Far er naturligvis stolt over at være Danmarks billigste offentlige investering, som lige nu modtager 0 kr. fra satspuljen til vejledning af ca. 100.000 fædre fra 300 danske byer og ca. 50 lande. Kriseramte mænd modtager væsentligt mindre hjælp fra det offentlige end kvinder i krise og det er dybt problematisk mener Foreningen Far og flere forskere.

Foreningen Far har meldt klart ud til politikerne og de offentlige ledere. Vi har ingen som helst mulighed for at hjælpe alle de børn og fædre, som beder om hjælp eller hjælpe dem i den grad de har behov for det. Vi kan typisk give fædrene 20 min. snak og en kop kaffe - og må sende dem hjem igen. Foreningen Far har ikke råd til fuldtidsansatte ledere og jurister, men driver gratis rådgivningscentre med hjælp fra frivillige i 14 danske byer. Vi kan samtidig se at fædrene søger vejledning og sidder med frustrationer i 300 danske byer foruden 50 forskellige lande og det er alene dem som kontakter Foreningen Far.

Når vi samtidig færdes i det sociale miljø og her kan konstaterer måden, hvorpå eksempelvis satsmidlerne fordeles i Socialministeriet. Ja så må vi trække på smilebåndet og ryste på hovedet over ledelseskulturen, som i forhold til lovgivning, forskning og finansiering i Socialministeriet vidner om fundamental diskrimination i modstrid med FN børnekonventionen og den europæiske menneskerettighedskonvention.

Foreningen Far har de seneste år oplevet følgende kultur i forhold til tildelingen af støttemidler i Socialministeriet.

ZORNIG
Den sag kender alle vist, da den blev filmet og vist på TV. Foreningen Far har hele tiden sagt at Zornig bestemt ikke var den eneste eller årsagen samt konstateret, at den daværende Socialminister Annette Wilhelmsen jo ikke anede hvad der ramte hende i Socialministeriet.

FORENINGEN AF NYDANSKERE
Den sag kender alle vist også med en embedsperson fra Ministeriet i bestyrelsen for Foreningen nydanskere samtidig med tildeling fra SATS puljen

LOKK, ETNISKE MINORTITETSKVINDER OG MØDREHJÆLPEN
Modtog tilsammen over 45 mio. d.kr. fra satspuljen foruden at de vel modtager langt over 100 mio. kr. fra kommunerne og andre kanaler. Så selv om Foreningen Far bestemt støtter de fornuftige tiltag i kvindesagen er det en helt urimelig balance mellem kønnene. Ingen af de 3 organisationer kan siges at have viden og indsigt i børn og fædres forhold i Danmark og det er senest besluttet i Socialministeriet, at kriseramte mænd skal ringe til samme hotline som kvinderne for at få hjælp administreret af kvindesagen.

CENTER FOR SOCIALT ANSVAR
Anne Baastrup som tidligere var formand for socialudvalget sidder i bestyrelsen for Center for Socialt Ansvar. Socialministeriet spurgte, oplyst overfor Foreningen Far, direkte mødre projekter uden erfaring med børn og fædre, om de ville have 3 mio. kr. og lave et projekt for mænd. Dette i stedet for at kontakte og støtte velkendte fædre organisationer med årtiers kontaktflade og erfaring for børn og fædre. Andre projekter under Center for Socialt Ansvar blev adspurgt af Socialministeriet om de ville have 2 mio. kr. ekstra oven i de 10 mio. kr. de modtog til deres projekter, selvom de ikke havde bedt om det.

BØRNS VILKÅR
Den private interesseorganisation børns vilkår som har kontaktflade med børn og mødre har overfor Foreningen Far oplyst, at de mente de ville få et større million beløb efter deltagelsen ved ændringerne i forældreansvarsloven 2012. Det blev oplyst før der skete officiel tildeling og børns vilkår modtog, da også med SFI en speciel tak i ministeriets rapport med småt, samt 8 mio. kr. straks efter. Børns vilkår lavede i 2011/2012 flotte brochurer med anbefaling af ene forældremyndighed i direkte modstrid med samfundsudviklingen. Det har siden vist sig at ske i "blinde", da folketingssvar kan dokumentere at ingen har tallet for børn med fælles og ene forældremyndighed for børn født før 2012. Ingen vidste altså hvor mange børn der blev ramt af sådanne lovændringer om forældremyndighed, hverken ministeriet eller børns vilkår. 3 af 10 lovændringer i forældreansvarsloven 2012, udarbejdet af ministeriets jurister i dialog med børns vilkår, var imidlertid direkte baseret på forældremyndighedsbegrebet foruden at der blev foretaget ændringer af transport ordninger i stedet for en fundamental modernisering af familie lovgivningen med forebyggelse, ligestilling og kvalitetssikring på fornuftig og saglig vis. Foreningen Far oplevede at det alt for tæt samarbejde mellem Socialministeriet, SFI og børns vilkår i kegamle netværk var til direkte skade for børn og familier i Danmark som helhed – ikke mindst de fantastiske børn og fædre.

TUBA
Tubas leder er mangeårig socialdemokrat, sidder i Københavns borgerrepræsentation for Socialdemokratiet og har tætte forbindelser til Karen Hækkerup og er tidligere valgkoordinator for Christine Antorini. Også denne har kunne oplyse, at Tuba ville modtage satspulje midler før der var sket officiel tildeling. Foreningen Far trækker på smilebåndet og ryster fuldstændig på hovedet.

FORENINGEN FAR
Foreningen Far har senest i 2014/2015 oplevet at ansøgninger om støtte til koordination af frivillige rådgivere hos Foreningen Far og opbygning af nye landsdækkende rådgivningscentre er blevet afvist med begrundelsen manglende nyhedsværdi. En anden ansøgning for procesanalyse af den offentlige sagsbehandling og læring i 100 udvalgte og principielle børnesager m/k bl.a. vist på TV2 og DR blev ligeledes afvist med manglende nyhedsværdi af Socialministeriet.

Senest er Foreningen Far afvist i forhold til lottomidlerne. Det link ansøgningen skulle indsendes på først i juni og senere i august virkede ikke pga. IT problemer i Socialministeriet. Ansøgningen blev udskudt flere gange og Foreningen Far var i dialog med Ministeriet om, hvornår ansøgningen åbnede, da den var vigtig. Socialministeriet slog pludselig ansøgningen op i oktober og lukker den lige så hurtigt igen, uden at give besked til Foreningen Far.


SAMRÅD I FOLKETINGET OG ET POSITIVT FORSLAG
Socialminister Manu Sareen gjorde ved sin tiltrædelse, baseret på Zornig sagen, op med de tidligere satspulje tildelinger og Foreningen Far roste ministeren for dette. Ministeren var for nylig kaldt i samråd om satspuljerne i Socialudvalget. Her oplyste Ministeren i forhold til specielt mandekrisecentrene i Danmark, at det var risikabelt alene at baserer sine indtægter på satspuljerne og at alle de politiske partier havde bestemt rammen for satspulje fordelingen i fællesskab. Finanslovsforhandlingerne havde samtidigt forsinket udmeldingen af puljer.

Foreningen Far finder det var en fair kommentar og begrundelse fra Socialministeren, men omvendt kan man som oppositionen bemærkede sige hvad gør vi så

Foreningen Far anbefaler at man først og fremmest synkroniserer finanslov og satspuljerne på bedste vis med det tidsmæssige behov i de sociale organisationer i Danmark, som har en vigtig opgave og hjælper Danmark. Der kan med fordel laves et årshjul for de konkrete ansøgningsfrister på fornuftig vis som er synlig for alle. Ja faktisk burde man jo ansøge et år fremadrettet, så det var synkroniseret med den sociale verden. En mulighed er også at sikre et grundbeløb til de større og godkendte organisationer, som for nogen kan dække første kvartal og andre hele året afhængig af finansieringsbehovet.

Det er samtidig en mulighed at opstille klare og moderne retningslinjer for tildelingen eksempelvis baseret på kontaktflade, egenfinansieringsgrad, støttebehov, nyhedsværdi, ligestilling og samfundsmæssig effekt.

Foreningen Far finder det væsentligt at ledelseskulturen internt i Socialministeriet med betydning for fornuftig og saglig modernisering af familie lovgivningen, forskning og finansiering af socialt udsatte borgere for skatteborgernes penge, bliver forandret og kvalitetssikret. Det er 40 år siden at Ministerierne selv skulle have skabt en bedre balance m/k og havde kvalitetssikret den offentlige sagsbehandling. Det er på ingen måde pressen eller frivillige menneskers opgave at fortælle Socialministeriets embedsfolk, at de skal sikre god offentlig ledelse, herunder basal forebyggelse, ligestilling og kvalitetssikring på fornuftig vis.

Kvinder modtager 4,7 gange så mange penge i støtte fra de sociale satspuljer som udsatte mænd, men 3 gange flere mænd begår selvmord i Danmark. Foreningen Far finder at vi har pligt til at gøre opmærksom på forholdene på vegne af alle danske børn og borgere – og har tidligere gjort opmærksom herpå. For Foreningen Far handler det ikke om mænd eller kvinder. Det handler om far, mor og børn - hele familien - i et sundt og bæredygtigt samfund.

Man kan stille sig selv spørgsmålet.
Var Zornig den eneste. Nej, hun blev bare filmet.

Læs mere her

tags: selvmord, Danmark, euro, 2011, København, FN, politi, opposition, 2013, TV2, Socialdemokratiet, lovgivning, LO, OL, oppositionen, SF, 2012, penge, organisation, miljø, 2014, kaffe, finanslov,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar