lørdag den 8. december 2012

Mødre er nødvendige murbrækkere

Sådan konkluderer ny rapport fra MHT consult om integrations-indsatsen, Bydelsmødre . Bydelsmødre kan bryde murer ned mellem isolerede kvinder og det omkringliggende samfund. De er samtidig broen mellem kvinderne og fx det offentlige, så kvinderne får den information og støtte de har behov for.

Der er stort behov for Bydelsmødre, som kan være murbrækkere i forhold til at kunne videreformidle de informationer, der bliver givet om mange forskellige ting fx i kommunen
udtaler en af de professionelle aktører i evalueringen. Hun tilføjer, at der er mange sammenhænge, hvor der er behov for råd, vejledning og støtte til isolerede kvinder. Og det er netop i disse mellerum , at Bydelsmødrene bliver en unik mulighed for videreformidling.

Hjælp til selvhjælp i dobbelt betydning
Hvis jeg kan, vil jeg gerne hjælpe. Det vil være godt for både dem og mig. Jeg vil gerne bidrage. Det er en stor glæde at hjælpe, så det er også en slags hjælp for mig , fortæller en Bydelsmor i evalueringen. Bydelsmødre gennemgår en 14-moduls grunduddannelse for at blive Bydelsmødre. På kursus er der lagt stor vægt på refleksion og mange oplever gennem uddannelsen personlig udvikling. Når Bydelsmødrene videregiver information og viden opnået fra uddannelsen til andre kvinder for at udvide kvindernes indsigt, bliver Bydelsmødrenes egen selvfølelse og motivation for at gøre en forskel og vise sig som handlekraftige i lokalmiljøet større. Præcis det at få ny viden, opnå selvindsigt og hjælpe andre bliver hjælp til én selv, fremhæves af mange Bydelsmødre. På denne måde udøver Bydelsmødre hjælp til selvhjælp i dobbelt betydning.

Bydelsmødre har åbent 24-7
At komme i kontakt med kvinder i lokalområdet er ikke en nem opgave. Det kræver tid, mod og kreativitet. Og netop det har Bydelsmødrene. De mødes i vaskekælderen, på legepladsen, på gaden, i moskeen, i daginstitutionerne eller på skolen, ved bussen, på biblioteket, i Bydelsmødrenes Landssekretariat, Pasteursvej 2, 1799 København V. Tlf. 30 17 78 03 info@bydelsmor.dk - www.bydelsmor.dk - CVR.nr: 27 31 35 66 - Bank: 5025 1185000

sundhedshuset, på ejendomskontoret, i private hjem, listen er uendelig. Måske får en kvinde øje på Bydelsmoren i nærmiljøet og beder om oplysninger eller vejledning på stående fod.
Måske er det kommet Bydelsmoren for øre, at en kvinde har et støttebehov, og Bydelsmoren benytter det tilfældige møde til at gå i dialog med kvinden om de aktuelle spørgsmål og udfordringer. fortælles det i evalueringsrapporten. Fælles for næsten alle mødestederne er, at de ligger i lokalområdet. Det er her Bydelsmoren yder sin indsats. Mangfoldigheden af mødesteder giver et indblik i, at Bydelsmødre er meget opsøgende og altid klar på en samtale, når der er behov for det. Det Bydelsmødrene kan er at skabe en tryg lokal relation med den fleksibilitet, som er helt central for om Bydelsmødre-indsatsen lykkes.

Fakta:
Evalueringen hedder Brobygning og forebyggelse på frivillig basis. Evaluering af Bydelsmødre- indsatsen . Den er lavet af MHT Consult. I kan læse evalueringen på www.bydelsmor.dk
Bydelsmødrene er et landsdækkende netværk af ressourcestærke kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. De opsøger deres ofte isolerede medsøstre og hjælper dem med at få fodfæste i det danske samfund
Der findes 37 Bydelsmødre-grupper i Danmark
Der er ca. uddannet 400 Bydelsmødre på landsplan
Bydelsmødrene repræsenterer 41 forskellige lande og taler 54 forskellige sprog
Bydelsmødrenes Landsorganisation er en privat organisation etableret under Center for Socialt Ansvar, http://centerforsocialtansvar.dk som også driver Natteravnene, Erhvervsguiderne og Familie med Hjerte.
Se mere om Bydelsmødrene på www.bydelsmor.dk

Læs mere her

Ingen kommentarer:

Send en kommentar