tirsdag den 27. november 2012

Hvad er meningen med livet Eksisterer Gud Psykolog giver svaret i ny bog

Hvad er meningen med livet Hvad er rigtigt og forkert Eksisterer Gud Hvad er mennesket Og hvem er jeg Der er næppe nogen mennesker, der ikke i løbet af tilværelsen stiller sig selv disse spørgsmål. Spørgsmål, som Bjarne Jacobsens i sin nye bog Eksistentiel psykologi undersøger og besvarer ud fra nye perspektiver.

Den eksistentielle psykologi forsøger at begribe de dynamikker, der tager form omkring eksistentialistiske spørgsmål. Den viser, hvordan spørgsmålenes eksistentielle karakter kan virke konstituerende for vores væsen, vores relation til andre og for vores position i forhold til religiøse og metafysiske spørgsmål.

Eksistentiel psykologi fremlægger et sammenhængende bud på eksistensen samt nye analyser af nogle af dens mest betydningsfulde dimensioner: Identitet, tro, krop og sjæl, skyld, seksualitet, fremmedgørelse, skam og stolthed m.m.

Bjarne Jacobsen begiver sig ind i det eksistenspsykologiske område med nye, uvante og måske provokerende synspunkter: Der eksisterer et ubevidste, mennesket er religiøst anlagt, og tilværelsen er meningsfuld.

Han åbner dermed op for eksistenspsykologien på nye måder, og lader læseren tage del i en rejse dybt ind i menneskets sind og natur, hvor menneskehedens grundlæggende spørgsmål ligger og venter på at blive besvaret.

Om forfatteren

Bjarne Jacobsen er cand.psych. fra Københavns Universitet med en 2-årig terapeutisk efteruddannelse og har siden 2000 været ansat som lektor i personlighedspsykologi ved Roskilde Universitet.

Kontakt forlaget for anmeldereksemplar: pj@samfundslitteratur.dk

Eksistentiel psykologi
- Mellem himmel og jord
af Bjarne Jacobsen
309 sider 298 kr.
ISBN: 978-87-593-1580-4
1. udgave 2012
Samfundslitteratur

Læs mere her

tags: København, uddannelse, Roskilde, 2012, efteruddannelse, psykologi, personlighedspsykologi, forfatter, Københavns Universitet,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar