tirsdag den 6. marts 2012

Zonta Kvindepris til årets leder 2011

Zonta København I overrækker den 6. marts til en Kvindepris til den dynamiske københavnske skoleleder Lise Weber Egholm. Prisen går til oprettelse af en "pigeklub" på Rådmandsgades Skole, som Lise Weber Egholm har ledet i 17 år.

Lise Weber Egholm kan noget af det, der efterspørges: få elever og forældre af begge køn engageret på lige fod i arbejdet på Rådmandsgades Skole i København. Hun har med sit eget store engagement og sine klare principper for inddragelse af både forældre og elever i skolens dagligliv fået skolen til at blive et samlingssted også for forældrene, der hver anden tirsdag kan komme til ?åben skole? aften med fællesspisning i kantinen og flere gode tilbud om rådgivning til løsning af løbende dagligdags problemer.

Derfor får hun nu en pris fra Zonta København I, den ældste danske klub i det verdensomspændende kvindenetværk Zonta International. Prisen er på 10.000 kr og går til oprettelse af en ?pigeklub? på Rådmandsgades Skole, som hun har ledet i 17 år.
Lise Egholm har fra starten haft en klar ledelsesstil, som helt enkelt går ud på at engagere både elever og forældre uanset etnisk baggrund. Alle skal være med, selvom der blandt forældrene til de mere end 600 elever tales intet mindre end 38 forskellige sprog i hjemmene. Men der skal mødes op, når skolen inviterer til forældrehjem samtaler, og eleverne skal møde til tiden hver dag. Og der skal være en klar plan for skolens daglige arbejde, så både lærere og elever ved, hvor man skal hen.

Det har givet resultater, og Lise Egholm blev da også i november 2011 som den første offentlige leder belønnet med organisationen Ledernes prestigebetonede Lederpris, hvilket gav en del
medieomtale.

For en del år siden startede hun også en særlig ?pigeklub? på skolen, så pigerne i 4.-5. klasse kunne få mulighed for at danne et lidt bredere netværk blandt de andre piger. Denne klub blev i en årrække drevet for nogle få tusinde kroner fra privat side, men pengene blev brugt op og klubben indstillede sit arbejde.

Nu får Lise Egholm så den 6. marts overrakt Kvindeprisen fra den københavnske Zonta-klub København I, som er den ældste danske klub og fra stiftelsen i 1935 og indtil hendes død havde Dronning Ingrid som aktivt æresmedlem. Det er Lise Egholms plan at bruge pengene til en reetablering af ?pigeklubben?:

?Selvom pigerne generelt passer deres lektier og klarer sig godt i timerne, har de brug for støtte i et lidt bredere netværk, og det havde vi rigtig gode erfaringer med at få etableret i den tidligere ?pigeklub??, siger hun. ?Så jeg er rigtig glad for igen at have ekstra midler til dette formål. Det er der jo ikke daglige bevillinger til på skolen.?

Zonta International er et professionelt netværk for kvinder, der arbejder for at fremme kvinders vilkår verden over og med denne pris gerne vil markere, at arbejdet med indvandrerfamiliers integration i det danske uddannelsessystem også er et vigtigt element i det samlede ligestillingsbillede. På internationalt plan har Zonta mere end 30.000 medlemmer, i Danmark lidt over 600 fordelt på 24 klubber over hele landet. Zonta København I er den ældste og største klub i Danmark.

Læs mere her

tags: København, Danmark, 2011, uddannelse, penge, sprog, ledelsesstil, organisation,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar